Czyste Miasto Białystok
Sielachowskie 28/3
16–010 Wasilków
kom: 881 555 881
MENU >

Strona główna

Kontenery na gruz, śmieci, odpady mieszane i komunalne, odpady ogrodnicze oraz na śnieg.

Zapewniamy odbiór i wywóz odpadów budowlanych i wielkogabarytowych przy użyciu kontenerów. W przypadku braku własnego pojemnika oferujemy wynajem kontenerów firmowych.

Obsługujemy również firmy w zakresie odbioru odpadów komunalnych kontenerami zamkniętymi KP7.